รวม 6 แก็ตเจ็ตติดตัวน่าใช้ที่เชื่อมต่อชีวิตเข้ากับเทคโนโลยี ปี 2020

แก็ตเจ็ต

เครื่องมือดังเช่นวัสดุกุญแจล็อคโซ่แล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆที่ถูกผลิตขึ้น